บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวัด 62

1 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 27 - 29  มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา  บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2562 ซึ่งจัดโดยหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนติดต่อประสานงานกับภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด  ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ การเสวนา การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแก่ชนรุ่นใหม่ เรื่อง "วิถีการทำงานเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของชุมชนกับส่วนราชการ" , การศึกษาแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล