ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมติดตามการเตรียมในการจัดทำน้ำอภิเษก

21 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมติดตามการเตรียมในการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก