ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำทีมคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาไหว้พระ 9 วัด จังหวัดพัทลุง

9 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (เว็บ SRDI & CULTURE)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 05.00 น. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมง นำทีมคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด จังหวัดพัทลุง

ตามลำดับดังนี้

1.วัดป่าบาก อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

2.วัดทุ่งขึงหนัง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

3.วัดเขาอ้อ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

4.วัดทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

5.วัดปากประ อ.เมือง จ.พัทลุง  

6.วัดป่าลิไลย์ อ.เมือง จ.พัทลุง  

7.วัดควนแร่ อ.เมือง จ.พัทลุง  

8.วัดเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง  

9.วัดโคกยา อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง  

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคลากรและนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน