เตรียมวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด

8 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด