ระบบริการถาม-ตอบออนไลน์

22 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) บริการถาม-ตอบ

สามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง

1.Facebook Messenger: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2.LINE เพิ่มเพื่อนโดยค้นหาเบอร์โทรศัพท์ 0864892954