18 มกราคม 62 สนับสนุนการแสดงดิเกฮูลู

18 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 ม.ค.2562 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สนับสนุนการแสดงดิเกร์ฮูลู ในงานเปิดตัวสินค้าของบริษัท Honda จังหวัดยะลา ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา