9 มกราคม 2562 ทำบุญประจำเดือนมกราคม

9 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีทำบุญประจำเดือน
เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. (9ม.ค.62) ที่ ห้องเผยแพร่พระพุทธศาสนา ชั้น 4 อาคาร Student Union กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีทำบุญทางศาสนา พร้อมเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร โดยมีพระสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ ให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เข้าร่วมพิธีทำบุญทางศาสนาในวันนี้