9 มกราคม 2562 เข้าร่วมประชุมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

9 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 9 มกราคม 2562 นางสาวฮานูณา มุสะอะรง เป็นตัวเทนเข้าร่วมประชุมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ อบต.ลำพะยา