วันที่ 4 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและคณะ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนครุภัณฑ์ปี 63

4 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 4 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนางสาวฮานูณา มุสะอะรง เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนครุภัณฑ์ปี 63 ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และครุภัณฑ์ทดแทน ณ ห้องประชุมหย่างฉื่อ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้