23 พฤศจิกายน 2561 ประชุมหารือกิจกรรมลานวัฒนธรรมและแข่งขันศิลปวัฒนธรรม

23 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 23  พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ ประชุมหารือการดำเนินงานกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลัดสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมแข่งขันศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีกำหนดจัดในเดือนมกราคม 2562 และติดตามความคืบหน้ากิจกรรมประกวดทูตวัฒนธรรม ซึ่งมีกำหนดจัดในเดือนธันวาคม