7 พฤศจิกายน 2561 ประชุมกลุ่มย่อยงานจราจร

7 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการฝ่ายความปลอดภัยและงานจราจรเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานจราจร