6 พฤศจิกายน 2561 ประชุมเตรียมงานจราจร

6 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมการจัดงานจราจร ในงานกฐินพระราชทาน