เตรียมงานวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานกฐินพระราชทาน

1 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  ตลอดเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานกฐินพระราชทาน