5 พฤศจิกายน 2561 ประชุมติดตามงานกฐินพระราชทาน

5 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ประจำปี 2561

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2561 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยกำหนดจัดพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ พระอุโบสถวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

และในวันนี้ (5พ.ย.61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หัวหน้าส่วน 7 ส่วนราชการ อาจารย์ปิยะดา มณีนิล ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการจัดงานฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

http://www.yru.ac.th/th/news/view/kahndkar-phithi-smphoch-la-thway-pha-phra-kthin-phrarachthan-wad-phuthth-phumi-phra-xaram-hlwng-canghwad-yala?fbclid=IwAR1a7JWJtWOPnIL7QZnWnKWJnluc7fMzaM9ueEbmpqWhIb5M6ZgblfSTMUk