2 พฤศจิกายน 2561 ประชุมติดตามงานกฐินพระราชทาน

2 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมติดตามงานกฐินพระราชทาน ณ วักพุทธภูมิ พระอารามหลวง จังหวัดยะลา