1 พฤศจิกายน 2561 ประชุมติดตามงานกฐินพระราชทาน

1 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ ประชุมเตรียมงานกฐินพระราชทาน ซึ่งมีกำหนดจัดพิธีสมโภชวันที่ 9 พฤศจิกายน 61 และพิธีถวายวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง จังหวัดยะลา