25 ตุลาคม 2561 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสนับสนุนการแสดงชุดล่องใต้ ในงานประเพณีชักพระ

25 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 20.00 น. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการแสดงชุดล่องใต้ ในงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนพุทธศาสนิกชน ร่วมกันทำนุบำรุงประเพณีท้องถิ่นภาคใต้ให้คงอยู่สืบไป กำหนดให้มีกิจกรรมชุมนุมเรือพระ ประกวดขบวนแห่เรือพระ ประกวดเรือพระ พิธีสมโภชเรือพระ แข่งขันกลองยาว แข่งขันแทงต้ม การแสดงมหรสพพื้นบ้าน ณ ศูนย์เยาวชน เทศบาลนครยะลา