ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

28 มิ.ย.61 สนับสนุนการแสดงตารีมาลากัส

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สนับสนุนการแสดงตารีมาลากัสในงานกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์

แกลเลอรี่