28 มิ.ย.61 สนับสนุนการแสดงตารีมาลากัส

29 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สนับสนุนการแสดงตารีมาลากัสในงานกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์