26 มิถุนายน 61 ประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมทำนุฯปี62

26 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 ประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับ 4 คณะ และกองพัฒนานักศึกษา เพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกัน เมื่อวันก่อน วันนี้ ประชุมกิจกรรมศูนย์ และจัดรวบรวมกิจกรรมเพื่อให้ ตรงตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ครั้งต่อไป จัดประชุม นายกนักศึกษาทั้ง 4 คณะ