6 มิ.ย.61 อบรมการจัดการความรู้ ด้านไอที

6 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมการจัดการความรู้ ด้านไอที ณ ห้องปฏิบัติการ 25-605