ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

วันที่ 8 เมษายน 61 ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลอนุรักษแหล่งโบราณสถานภูเขาถ้ำคูหาภิมุข

วันที่ 8 เมษายน 61 เข้าร่วมงานอนุรักษมรดกไทย กิจกรรมการดูแลอนุรักษแหล่งโบราณสถานภูเขาถ้ำคูหาภิมุข

แกลเลอรี่