14 มีนาคม 61 ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 80 รูป

14 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (14 มี.ค.61) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ประจำปี 2561 โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 80 รูป
ณ สำนักสงฆ์ป่าแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี