7 มีนาคม 61 ทำบุญประจำเดือนมีนาคม

7 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมทำบุญทางศาสนา 

7มี.ค.61 ที่ ห้องหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา ชั้น 4 อาคาร Student Union มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญทางศาสนา พร้อมเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร โดยมีพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ ให้แก่ คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้