12 ก.พ. 61 แสดงพิธีเปิดการประชุมวิชาการคณะวิทย์

12 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 61 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการแสดงพิธีเปิดในชุด ภูมิใจใต้ จากนักศึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 (The 3rd National Conference on Science and Technology of Southern Network) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเซอรา อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปาฐกถาพิเศษโดยศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่