10 ก.พ. 61 กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด

10 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 61 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ซึ่งออกเดินทางไปยังวัดต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้ วัดห้วยหลาด, วัดเขาตกน้ำ, วัดรัตภูมิธรรมาวาส, วัดนาสีทอง, วัดถ้ำเขาพระ, วัดพัฒนาราม, วัดดุลยาราม, วัดหน้าเมือง, วัดชนาธิปเฉลิม  โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม