ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการแสดงเวทีกลางและประจำบูธมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 61

29 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการแสดงชุด "ระบำบูชาคูหาภิมุข" เพื่อแสดงเวทีกลางงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา การแสดงดังกล่าว เป็นการแสดงที่เกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีแนวคิดที่สื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในการกราบไว้ เคารพสักการะบูชา และการแห่ผ้าห่มพระพุทธไสยาสน์สมัยศรีวิชัย ซึ่งมีอายุมากกว่า 1,200 ปี ที่ประดิษฐานอยู่บนเขา ณ วัดคูหาภิมุข อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรมประจำบูธมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 61