7 กุมภาพันธ์ 61 จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม

7 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณทล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีดังนี้