31 มกราคม 2561 จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม

12 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 31 มกราคม 2561 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้