ยื่นคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบ ------ลวดลายผ้า-------อตีตาญาลอ 1

9 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
----------------------
ได้มีการยื่นคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบ
------ลวดลายผ้า-------
.........อตีตาญาลอ 1...........
เลขที่คำขอ 2302000534
วันที่ยื่นคำขอ 6 กุมภาพันธ์ 2566