กิจกรรมลานวัฒนธรรมและกิจกรรมแข่งขันการทำขนมเจาะหู

11 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 มกราคม 61 ณ อาคารประกอบ 1 เวลา 13.00 น. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้ฤกษ์เปิดกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 61 และเร่งฟื้นฟูขนมพื้นบ้านอย่างขนมเจาะหู โดยการจัดแข่งขันการทำขนมเจาะหู ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมลานวัฒนธรรมมีดังนี้

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

หลักสูตร

10 ม.ค.61

1. นิทานภาษาอังกฤษประกอบเพลง

2. สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านการทำขนมเวาะมูลง

3. ดิเกร์ฮูลู เผยแพร่ ส่งเสริมประชาธิปไตย และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

4. เคมีกับหลากหลายลีลาวัฒนธรรม (ขนมพื้นบ้านมลายู)

5. การทำขนมเลแปง

6. สร้างสรรค์วัฒนธรรมบนที่คั่นหนังสือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

7. การทำขนมไทยและการแสดงนาฏศิลป์ไทย

8. อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมการละเล่นชายแดนใต้

9. เพลงอนาชิดสู่สันติภาพ

10.ส่งเสริมสุขภาพโดยใช้เกมส์กีฬาพื้นบ้านไทย

11. สาธิตการทำลูกชุบ (เวลา 12.00-16.00 น.)/แข่งขันขนมเจาะหู

12. สาธิตการประดิษฐ์ของที่ระลึก (เวลา 12.00-16.00 น.)

1. ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีทางการศึกษา

2.สังคมศึกษา

3.รัฐประศาสนศาสตร์

4.เคมี

5.วิทยาศาสตร์การอาหาร

6.คอมพิวเตอร์ (คบ.)

7.การเงินการธนาคาร

8.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

9.ภาษามลายู (คบ.)

10.พลศึกษาและสุขศึกษา

11.ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

12. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนกิจกรรมการแข่งขันการทำขนมเจาะหู  โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง, รองชนะเลิศอันดับ 2 คือโรงเรียนกาบังพิทยาคม, รองชนะเลิศอันดับ 3 คือ โรงเรียนอุมศาสน์วิทยา และรางวัลชมเชย คือ โรงเรียนโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์

และในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 พบกับลานวัฒนธรรมและการแข่งขันขับร้องอนาชีด ได้ที่อาคารประกอบ 1มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา