ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่61

วันที่ 9 มกราคม 2561 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นำคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 7 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ บริเวณอาคารประกอบ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

แกลเลอรี่