ขอเชิญเที่ยวงาน The charm of cultural diversity “เสน่ห์พหุวัฒนธรรม” มหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2566

3 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขอเชิญเที่ยวงาน
The charm of cultural diversity
“เสน่ห์พหุวัฒนธรรม” มหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2566
โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม และนักศึกษากว่า 50 สาขาวิชาของแต่ละหลักสูตร
พบกับงานศิลปวัฒนธรรม และดนตรีในสวน ผลงานศิลปะ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ขนม อาหารพื้นถิ่น และอื่นๆ อีกมากมาย
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.00 – 20.00 น.
ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อย่าลืม: แต่งกายด้วยชุดวัฒนธรรมหรือผ้าพื้นเมือง มาร่วมงานกันนะคะ