21 ธันวาคม 60 ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มอบเงินรางวัลให้กับนักศึกษาในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

21 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

21 ธันวาคม 60 ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มอบเงินรางวัลให้กับนักศึกษาที่ชนะการประกวดในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ