ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการและการเสวนาวิชาการการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้จากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ 2 (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2022-2023)

2 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการและการเสวนาวิชาการการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้จากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ 2 (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2022-2023) ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
• นิทรรศการ ฯ ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ลานเอเทรี่ยม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
• การเสวนาวิชาการ โดยนักออกแบบชื่อดังและอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นและสิ่งทอ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 200 ชั้น 3 (นัง กา) 23-303 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา