ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

12 กรกฎาคม 60 กิจกรรมฮารีรายอสัมพันธ์

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม ฮารีรายอสัมพันธ์ (SELAMAT HARI RAYA AIDILFITRI 1438) 
วันที่ 12ก.ค.60 ที่ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม ฮารีรายอสัมพันธ์ (SELAMAT HARI RAYA AIDILFITRI 1438) โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และน้องๆ จากบ้านเด็กกำพร้า เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
อาจารย์มานพ ทองไทย ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม โดยมีกิจกรรมการแสดงประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้ง 4 คณะ และน้องๆจากบ้านเด็กกำพร้า เข้าร่วมการแสดงการขับร้องอานาซีด อาซาน และการอ่านคำภีร์อัล - กุรอ่าน

ข่าวออนไลน์ http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6007120010098

แกลเลอรี่