ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

5 กรกฎาคม 60 ร่วมจัดกิจกกรมแห่เทียนพรรษา

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 
วันนี้ (5ก.ค.60) ที่ วัดถ้ำคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประกอบพิธีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ถวายให้แก่วัดถ้ำคูหาภิมุข ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนาให้แก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ โดยมี นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมแห่กลองยาวในครั้งนี้ด้วย

แกลเลอรี่