สมัครเข้าร่วมโครงการ E-commerce

14 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ E-commerce ของกระทรวงเกษตรฯ

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ ที่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรร์ (สป.อว.) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สนใจเข้าร่วมโครงการ E-commerce เพื่อเพิ่มทักษะการขายออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ebay/facebook/alibaba 

สามารถให้ผู้ประกอบการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลสินค้าที่ต้องการนำมาขายบน Platform online (สิ่งที่แนบมาด้วย) 

และส่งไฟล์มายัง จนท.คลินิกฯ เมล [email protected] ภายในวันที่ 27 มกราคม 2563  เพื่อทาง สป.อว. จะได้นำข้อมูลไปนำเสนอคณะอนุกรรมการ E-Commerce ของ ก.เกษตรฯ ต่อไป

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด