คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำนักวิจัยฯร่วมนำเสนอ Project Brief

29 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมกับ อาจารย์ ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว และ อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมนำเสนอ Project Brief ภายใต้แผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค(2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินการโครงการพร้อมรับฟังคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิและคระทำงานฯ จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม