ขอเชิญเข้าร่วมงาน "YRU RESEARCH DAY" ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

8 กรกฎาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเข้าร่วมงาน "YRU RESEARCH DAY" ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/research-register (ภายในวันที่ 13 ก.ค. 66 เท่านั้น)