คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุม “การดําเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

23 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม