คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขอให้ทุกท่านมีการเริ่มต้นที่สดชื่นเต็มไปด้วยพลังและความเชื่อมั่นตลอดปีใหม่นี้

1 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม