ศูนย์วิทยาศาสตร์และคลินิกเทคโนโลยีเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1

29 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ นำทีมโดยอาจารย์ดร.ภัทรวดี  เอียดเต็ม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ และนางสาวสุไวบะห์ ยูโซะเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ณ เรือนจำชั่วคราวโคกยามู ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตร และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ได้ให้บริการตรวจรับวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย และผัก (ตรวจวิเคราะห์ฟรี จำกัด 20 ตัวอย่าง) สาธิตการตรวจวัดความขุ่น ความกระด้าง และการวัดค่าน้ำไฟฟ้า มีผู้สนใจเข้าร่วมชมและลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิ์ในการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ฟรี ส่วนคลินิกเทคโนโลยีมีบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี