คู่มือ แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น(Project brief) ปี 2565

24 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการ พร้อมทั้งไฟล์แนบต่างๆ ตามคู่มือ มายัง คลินิกเทคโนโลยี ทางเมล [email protected] ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. เท่านั้น 

1. คู่มือ แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) 

2. แบบฟอร์ม - ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) 

3. ประกาศจาก สป.อว.