สื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี

11 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์ สื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี "เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ภาคใต้ด้วย วทน." ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านทางช่อง Youtube (Channel : ศูนย์ประสานงาน อว. ภาคใต้)
สามารถรับชมออนไลน์ได้ที่ QR Code เพื่อทราบถึงเทคโนโลยีและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป