ผลการพิจารณาคัดกรองผู้ประกอบการ ปี63

4 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
       ตามที่ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดส่งโครงการต่อเนื่อง/โครงการใหม่ (ใบสมัครที่ยังไม่ดำเนินการ) เพื่อดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการในปี 2563 นั้น
       บัดนี้ ทาง สป.อว. ได้วิเคราะห์คัดกรองแล้ว จึงขอแจ้งผลการคัดกรองโครงการต่อเนื่อง/โครงการใหม่ (ใบสมัครที่ยังไม่ดำเนินการ) ให้ทราบ และดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการฉบับเต็มในระบบ OPMS ( https://opms.most.go.th ) พร้อม ข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม 1 ชุด (เฉพาะโครงการที่ผ่านการคัดกรอง) มายัง คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัย ชั้น2 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด