ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการเขียนข้อเสนอโครงการฯ

4 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

         คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ชี้แจง การเขียนข้อเสนอโครงการประจำปี 2563 เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนอุดหนุน จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม หยาง ฉื่อ (ชั้น3 สถาบันวิจัยฯ) 

        หากสนใจเข้าร่วม กรุณาแจ้งชื่อกลับมายัง เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี โทรศัพท์ 089-4670193 หรือ ภายใน 34000 ในวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. 

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามที่แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด