คลินิกเทคโนโลยีเข้าร่วมงาน Hapex World 2019

30 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

        คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จากโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2562 จัดแสดงสินค้า OTOP ภายในงาน Hapex world 2019 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน และนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงาน  จากนั้นมีการนำเสนอผลการดำเนินงานและการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อยอดธุรกิจโครงการย่อยภายใต้โครงการพัมนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำนวน 2 โครงการ คือ 1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มแขกและการยกระดับผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน จำนวนผู้ประกอบการ 3 กลุ่ม 2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกหยีและกลยุทธ์ทางการตลาดของวิทสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน จำนวนผู้ประกอบการ 6 กลุ่ม และโครงการแปรรูปข้าวพันธุ์พื้นเมืองเป็นสินค้าอัตลักษณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ซึ่งเป็นโครงการร่่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีก 1 โครงการ นอกจากการจัดแสดงสินค้า ภายในงานยังมีกิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น วันที่ 26 ก.ค. 62 เช้า การทำเข็มกลัดปักมือ บ่าย เครื่องประดับจากดาวอินคา วันที่ 27 ก.ค. 62 เช้า การทำเบอร์เกอร์เนื้อ บ่าย การทำพานาคอตต้า และวันที่ 28 ก.ค. 62 เป็นการทำเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการการปาฐกถาพิเศษและการแสดงอีกมากมาย ณ เวทีกลาง