ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการฯ(OTOP)

24 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 คลินิกเทคโนโลยีได้จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปี พ.ศ.2562 ต่อคณะกรรมการผู้ทรวงคุณวุฒิจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งมีนักวิจัยผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 14 โครงการ แบ่งเป็นโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 9 โครงการ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 4 โครงการและประเภทของใช้ ของที่ระลึก ของตกแต่ง จำนวน 1 โครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น (ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี) กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและทีมประเมิน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น