คลินิกเทคโนโลยี เข้าร่วมงาน TechnoMart 2019 ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค

7 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี และนางสาวพรกนิษฐ์ กระจ่างยศ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี เข้าร่วมงาน "TechnoMart 2019 ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค" ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

  วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Technomart 2019  กิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงผลงานด้าน วทน. จากหน่วยงานของ อว. กิจกรรมบนเวที กิจกรรมเติมความรู้ ความเข้าใจด้าน วทน. ให้แก่อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ทั่วประเทศ และมีการออกบูธจัดแสดงสินค้าจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีทั่วประเทศ โดยมหาวิทยาัยราชภัฏยะลาได้นำผู้ประกอบการมาร่วมจัดแสดงสินค้าโอทอป ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (สินค้าอัตลักษณ์) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มแขกและการยกระดับผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ผู้ประกอบการ 3 กลุ่ม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา มุนินทร์นพมาศ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกหยีและกลยุทธ์ทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ผู้ประกอบการ 6 กลุ่ม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รอมลี เจะดอเลาะ และโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อแปรรูปข้าวพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ผู้ประกอบการ 1 กลุ่ม ดูแลโดย อาจารย์นุชเนตร ตาเย๊ะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย ได้เดินเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้า เพื่อให้กำลังใจกลุ่มผู้ประกอบการอย่างเป็นกันเอง 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมภายในงานมีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการแผนบริการให้คำปรึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ้่งในครั้งนี้ คลินิกเทคโนโลยี ได้นำเสนอผบการดำเนินงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา  ณ ห้องจูปิเตอร์6 พร้อมรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และอีกกิจกรรมคือการรวมพลคน อสวท. ณ เวทีกลาง 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 มีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของ อสวท. ในแต่ละภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกก่อนจะแยกย้ายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ