ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการเทคโนโลยีชุมชน Techno Mart 2019

4 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
          ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มีการจัดงาน Techno Mart 2019 : “ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค” 
ระหว่างวันที่ 4 -7 กรกฎาคม 2562 อาคารชาเลนเจอร์ Hall 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ส่วนกลางขอข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ภายใต้โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ชื่อเดิม) เพื่อนำไปให้คณะกรรมการพิจารณาและและคัดเลือก
         ในการนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทย์ฯ(ชื่อเดิม) ประจำปี 2560 - 2562 ท่านใด สนใจนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาแล้วไปจัดแสดงและจำหน่ายดังกล่าว กรุณากรอกข้อมูล และส่งอีเมลมาให้เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี [email protected] (ตามไฟล์เอกสารแนบ) ภายในวันศุกร์ที่ 7 มิ.ย. 62 เวลา 16.30 น.สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-333-3951 / 089-780-1316 : กนกพร (โบ๊ท)
(รายละเอียดค่าใช้จ่ายแจ้งไว้ในเอกสารแนบ)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด